Mail: afm.vleerbos@caiway.nl

Te weinig bezoekers om de bibliotheek van zowel Albergen als Geesteren rendabel te houden. Dat was de conclusie van de Stichting Bibliotheken Tubbergen (SBT) waarop zij tot het onvermijdelijk besluit kwam de beide vestigingen te sluiten.


De gemeente daagde vervolgens de inwoners uit de bibliotheekfunctie te behouden en het pand een multifunctionele invulling te geven. De inwoners van beide dorpen pakten de handschoen op en gingen de uitdaging aan om de bibliotheekfunctie in hun kern te behouden. En met succes. Het plan van aanpak wordt op dinsdag 4 juli besproken in de gemeenteraad van Tubbergen.


Het bericht van de SBT dat de vestigingen in Albergen en Geesteren zouden sluiten, kwam voor de inwoners van beide kernen als een donderslag bij heldere hemel. Toen echter uit onderzoek van Arcon naar de feiten en de functie van de bibliotheek bleek dat de bezoekersaantallen inderdaad terugliepen en daarmee de kosten hoger waren dan de opbrengsten, begrepen ze dat het niet anders kon. Maar zich daar zomaar bij neerleggen, dat wilden ze niet. De gemeente bood beide kernen de mogelijkheid om gebruik te maken van een kwartiermaker die de werkgroepen in het proces begeleidde.


“In Geesteren nam een groep inwoners het heft in handen en besloot dat de bibliotheek moest blijven bestaan om verschillende redenen”, vertelt Ria Schlepers die vanuit Arcon als kwartiermaker betrokken is bij de bibliotheek in Geesteren. “De bibliotheek is meer dan alleen een uitleenpunt van boeken. Het is ook een manier om elkaar te ontmoeten op neutraal terrein en heeft dus een ontmoetingsfunctie. Daarnaast vergroot de bieb je leefwereld, doordat je vreemde werelden door middel van boeken binnenhaalt. Het brengt de mens ideeën; het maakt je ondernemend.”


Volgens Albergenaar André Vleerbos ging dat in zijn dorp op dezelfde manier. “Ook wij zien de bibliotheek vooral als sociale voorziening. Met name voor ouderen zou het sluiten daarvan een enorm gemis zijn. Daarom besloten wij als inwoners gezamenlijk de schouders eronder te zetten en de bieb met behulp van vrijwilligers open te houden. Het mooie is dat er nu veel meer animo voor is dan voorheen.”


In beide dorpen is er een nieuwe dorpsbibliotheek gecreëerd van en voor de inwoners. Hierdoor wordt de leefbaarheid vergroot. “In Geesteren hebben we boeken gekregen van de SBT en inwoners konden boeken doneren. Het assortiment is daardoor vergroot”, zegt Ria. “Daarnaast is een breng- en haalservice voor boeken van SBT ingericht. Er zit ook een ondernemer in het pand die zijn vergaderruimte beschikbaar stelt. Verder bestaat het idee om jongere en oudere alleenstaanden de ruimte te geven elkaar te ontmoeten en samen te eten. Zo proberen we alle doelgroepen te bereiken.”


In Albergen wordt de bibliotheekfunctie aangevuld met een Wereldwinkel, Inloopochtenden voor ouderen, een bridge club, jeu de boulesbaan. Ook de Heemkunde zit er, en de Welfare, waar mensen kunnen handwerken of knutselen. “Dit alles wordt geregeld door een grote groep enthousiaste vrijwilligers. We hebben nu meer ruimte, terwijl de kosten uiteindelijk minder worden”, vertelt André. “Kortom, de nieuwe bibliotheek wordt breed gedragen en zorgt voor meer gemeenschapsgevoel in het dorp. En dat kan alleen nog maar verder groeien.”


Zo is in beide dorpen van de nood een deugd gemaakt. Een uitdaging die er ook nog eens voor heeft gezorgd dat de relatie tussen de dorpelingen, de gemeente en de SBT is verbeterd. “Waar we eerst boos waren, zijn we nu blij met de constructieve samenwerking”, erkennen Ria en Andre. “We hebben winst behaald door het bedenken van een goede invulling voor het gebouw, maar vooral door het creëren van zelfwerkzaamheid en een saamhorigheidsgevoel in het dorp.”


De uitwerking van dit project sluit naadloos aan bij Mijn Dorp 2030 waarbij inwoners zelf het initiatief nemen voor het vergroten van de leefbaarheid in de dorpen. Op dinsdag 4 juli wordt het plan besproken in de raadscommissie van de gemeente Tubbergen. Tijdens de raadsvergadering van 10 juli neemt de raad hierover een besluit.


Bibliotheken van Albergen en Geesteren krijgen een nieuwe rol in de maatschappij