Logo Heemkunde1 Stichting Heemkunde Albergen / Harbrinkhoek

Heemkunde, naar het woord heem, is de kennis van en het onderzoek naar de eigen leefomgeving. Het gaat onder meer om de geschiedenis, de geografie en het dialect van een woonplaats of omgeving.

Stichting Heemkunde Albergen/Harbrinkhoek is officieel op 17 december 1975 opgericht. In het najaar van 1979 werd de eerste uitgave gepresenteerd: Het Markerecht van Albergen.

Het doel van onze stichting is door studie en onderzoek het verleden te analyseren en de resultaten daarvan te publiceren. Daardoor kan er waardering en begrip ontstaan voor de wijze waarop de vroegere cultuur en natuur in de Marke Albergen tot stand is gekomen en geworden is tot wat ze thans in velerlei vormen hebben te bieden.

Na jarenlang in de kelder onder het priesterkoor van de H. Pancratiuskerk in Albergen de werkzaamheden te hebben uitgevoerd, gaat de Stichting Heemkunde Albergen-Harbrinkhoek met nieuwe energie bovengronds verder in het Albergse Cultuurhoes. Hier is een deel van de voormalige bibliotheek gereserveerd voor het materiaal. Eindelijk is er daarmee de beschikking over een prachtige plek, lekker warm, met veel licht, mooi aangekleed en toegankelijk voor iedereen.

Na weken van zwoegen tijdens de verbouwing, het verplaatsen van boeken, mappen, foto’s, computers, ladekasten, indelen en installeren zijn de leden van de Stichting klaar om belangstellenden op zaterdag 25 november te ontvangen op de nieuwe locatie. Dit in de vorm van een open huis. Hier worden dan de materialen die in de loop van de tijd verzameld zijn getoond.

Prettige ruimte

Ook wanneer een bezoek wordt gebracht aan de Wereldwinkel of de BuurtBieb Albergen, eveneens gevestigd in het vernieuwde Cultuurhoes, zal het oog meteen op de prettige ruimte van de Heemkunde vallen. Het is meer dan de moeite waard om daar een bezoek te brengen. Op woensdagochtend en vrijdagochtend is onze ruimte van 9.00 tot 12.00 uur geopend. Zie onze site voor verdere informatie: www.heemkunde-albergen/harbrinkhoek.