Mail: afm.vleerbos@caiway.nl

Met de onthulling van het nieuwe logo is afgelopen vrijdagmiddag het vernieuwde Cultuurhoes in Albergen officieel geopend. Het gebouw is grondig gerenoveerd om ruimte te maken voor meerdere organisaties. Zo zijn onder andere de Stichting Heemkunde Albergen, Wereldwinkel, Stichting Ons Contact, Kuierstie, Buurt Bibliotheek Albergen en het Toeristisch Informatiepunt Tubbergen in het pand ondergebracht.


Het idee voor de vernieuwing ontstond door een aantal ontwikkelingen in Albergen. “De bibliotheek zat onder één dak met het Cultuurhoes en zou gaan sluiten. Tegelijkertijd waren de Heemkunde, Ons Contact en de Wereldwinkel op zoek naar een nieuwe plek”, legt André Vleerbos van de Stichting Cultuurhoes uit.


Behoefte aan een bieb


De Dorpsraad Albergen ging aan de slag om te kijken of de ruimtevraag van de organisaties kon worden gecombineerd met het opstarten van een dorpsbieb. Een werkgroep van betrokken inwoners onderzocht samen met adviesbureau Arcon de mogelijkheden en het draagvlak. Uit de enquête die werd gehouden bleek dat er voldoende inwoners waren die behoefte hadden aan een bieb in hun dorp. Met de Stichting Bibliotheken Tubbergen werd een haal- en brengservice georganiseerd en er werden voldoende vrijwilligers gevonden om de bieb op vaste momenten te kunnen bemensen. “De exploitatie bleek haalbaar en er stonden genoeg mensen achter het idee, maar er was wel veel achterstallig onderhoud in het Cultuurhoes. Het dak lekte, er zat enkel glas in en de kozijnen waren niet best”, somt wethouder Tom Vleerbos op. De gemeente was bereid om de kosten voor het achterstallig onderhoud van het gebouw op zich te nemen.


Cultuurhoes sluit aan bij behoefte


De Albergenaren staken zelf de handen uit de mouwen om het Cultuurhoes een facelift te geven waarmee het klaar is voor de nieuwe gebruikers. “Albergen heeft hard gewerkt om te komen tot dit prachtige Cultuurhoes dat een mooie plek is om elkaar te ontmoeten”, zegt wethouder Roy de Witte tijdens zijn toespraak.

“Het is bedacht en ingericht door de Albergenaren zelf en past bij de behoefte die er is. Ik ben blij dat we daar een rol in hebben mogen spelen, want dit gaat absoluut bijdragen aan de leefbaarheid in deze kern. In het organiseren van evenementen is Albergen altijd al een kei geweest. Maar ook de plannen voor het Cultuurhoes zijn hier daadwerkelijke gerealiseerd en daar ben ik onmeunig trots op!”, aldus de wethouder. “Ontmoeten en verbinden; dat omvat in twee woorden de functie van het Cultuurhoes”, licht Frank Droste, directeur bij Stichting Bibliotheken Tubbergen, toe. “Een bibliotheek maakt de drempel van een gebouw lager. Je kunt hier ook anoniem naar binnen om even een boek te pakken.”


Meer dan een logo


Een ‘nieuw’ gebouw verdient een nieuw logo. Hiervoor werd de Albergse kunstenaar Chris Veldhof benaderd. Tijdens de opening gaf Veldhof uitleg over de totstandkoming. “Het nieuwe logo moest duidelijk zijn. Krachtig, modern en passend bij het Cultuurhoes. Het onderwerp is dat er in het gebouw veel verschillende groepen onder één dak samenkomen. De kracht is dat hierdoor verbinding kan ontstaan. Deze verbindingen heb ik verwerkt in het logo.” De Nederlandse kunstenaar Escher vormde een belangrijke inspiratiebron. “Escher maakte een labyrinth van trappen waarbij losse elementen samen één geheel vormen. Ik heb het vereenvoudigd tot een basis-, driehoeksvorm met het ‘hoes’ oftewel huissymbool.” Met de onthulling van het logo werd even later het Cultuurhoes officieel geopend. Alle ‘bewoners’ van het feestelijk geopende gebouw zijn blij met de nieuwe situatie. “Voorheen zaten we met de Stichting Heemkunde in de kelder van de kerk”, zegt Gerrit Maathuis van de stichting. “De ruimte in het Cultuurhoes is veel mooier en vriendelijker. We hopen dan ook dat deze locatie laagdrempeliger is voor mensen. Iedere woensdagochtend en vrijdagochtend van 09.30 tot 12.00 uur is er iemand van Heemkunde aanwezig. Iedereen is welkom om binnen te komen.” Dat geldt eveneens voor de Wereldwinkel. “Er is een fijne wisselwerking tussen de verschillende organisaties”, merkt Nelly Verschure, coördinator Bibliotheek en Wereldwinkel, op. “Deze plek maakt ons meer zichtbaar, en zien doet kopen. We zijn bijzonder blij en tevreden. Het is fijn om hier binnen te komen.” De foto’s geven ook een beeld van het drukbezochte open huis welke afgelopen zaterdag is gehouden

Ontmoeten en verbinden in vernieuwde Cultuurhoes Albergen